De Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Fiscale oudedagsreserve

Als ondernemer kunt u een Fiscale oudedagsreserve (FOR) opbouwen. Dat doet u door jaarlijks een deel van uw winst opzij te zetten. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen: u krijgt uitstel van betaling. Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks opzij mag zetten, in 2014 was dit percentage 10,9% van de winst uit onderneming voor ondernemersaftrek.
De FOR is een vorm van belastinguitstel en valt vrij in het geval dat u uw onderneming (deels) staakt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U voldoet aan het urencriterium.
  • Aan het begin van het kalenderjaar hebt u de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Uw vermogen op 31-12 is hoog genoeg (minimaal het bedrag van de FOR op 1-1 + dotatie FOR boekjaar)